Jesteś niezalogowany  |   Administrator
15 czerwca 2021 r.
Aktualności   |   Plan spotkań   |   Historia   |   Podstawy   |   Inne korporacje   |   Dokumenty   |   Czytelnia
 
 

Co to jest
KORPORACJA AKADEMICKA

To stowarzyszenie studentów oparte na trzech fundamentach:

Przyjaźń jest esencją ruchu korporacyjnego. W zatłoczonych salach wykładowych, w codziennym uniwersyteckim pośpiechu niezwykle trudno jest znaleźć kogoś, kogo można nazwać prawdziwym przyjacielem. Na dzisiejszych uczelniach studenci nie mają czasu ani okazji bliżej się poznać, nie tworzą stabilnych grup koleżeńskich. Znajomości są zazwyczaj płytkie i kończą się wraz z otrzymaniem literek "mgr" do wpisania przed nazwiskiem.
Korporacja najbardziej potrzebna jest ludziom, którzy chcieliby znaleźć miejsce, gdzie regularnie - raz lub dwa razy w tygodniu - mogliby się spotykać z tymi samymi, wypróbowanymi kolegami. Gdzie mogliby wypić piwo w sympatycznym towarzystwie i porozmawiać o tym, co akurat leży im na sercu. W toku takich cotygodniowych spotkań powoli i niepostrzeżenie wykuwają się przyjaźnie mogące przetrwać całe życie. Naturalne jest, że nie zaprzyjaźnisz się ze wszystkimi Arkonami. Jeżeli znajdziesz dwóch czy trzech przyjaciół, to i tak dużo. Reszta korporacji pozostanie dla Ciebie gronem serdecznych kolegów, na których w razie potrzeby zawsze można liczyć.


Praca nad sobą powinna być dla Ciebie stałym elementem życia. Każdy z nas powinien być lepszy. Od kogo? Od samego siebie.
Najważniejszym elementem arkońskiej pracy są studia. To studiom podporządkowane jest całe życie korporacyjne. Jeżeli jakiś obowiązek korporacyjny byłby niemożliwy do pogodzenia z nauką, korporant ma prawo i obowiązek zwolnienia się z niego. Na każdym Arkonie ciąży moralny obowiązek ukończenia studiów i to z jak najlepszym wynikiem.
Uczelnia oczywiście nie jest wszystkim. Poza nią jest jeszcze cicha, codzienna praca nad kształtowaniem swojego charakteru. Ideałem korporanta jest człowiek uczciwy, pracowity i uprzejmy. Jednym słowem - cywilizowany.
Dla poszerzenia horyzontu umysłowego Arkonów, zazwyczaj zajmujących się jakąś wyspecjalizowaną dziedziną wiedzy, Korporacja ogranizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia o Polsce i świecie, o historii i współczesności. Gośćmi Arkonii byli między innymi:

  • prof. Adam Strzembosz, prezes Sądu Najwyższego;
  • prof. Wojciech Roszkowski, znawca historii współczesnej;
  • Ryszard Kapuściński, podróżnik i reportażysta, autor "Imperium" i "Hebanu";
  • Rafał A. Ziemkiewicz, pisarz i publicysta.

Każdy z korporantów ma obowiązek wygłosić co najmniej jeden wykład na dowolny temat, który zainteresuje grono kolegów. Arkoni mówili na przykład o poezji Leśmiana, muzyce metalowej, sztuce pisania życiorysu czy kulturze i historii Albanii. Każdy temat jest dobry, byle był ciekawie i zajmująco przedstawiony.


Patriotyzm najkrócej opisuje stosunek Arkona do jego Ojczyzny. Oznacza pracę dla dobra Narodu. Zawiera się w tym także praca dla dobra samego siebie, bo każdy z nas jest tego Narodu elementem. Rolą korporacji jest dostarczenie Ojczyźnie ludzi świadomych i jak najlepiej wykształconych. Bez kadry wysoko kwalifikowanych specjalistów nie może istnieć nowoczesny naród. Wierzymy, że przede wszystkim w wykształceniu leży klucz do potęgi i trwałości Polski.
Arkonia stara się o zachowanie kontaktu z Polakami za granicą, szczególnie tych którzy, nie opuszczając swojego domu, za sprawą kaprysu historii znaleźli się poza Polską. Arkoni zbierali książki dla polskiej szkoły na Łotwie, brali udział w organizacji konwojów humanitarnych fundacji D.O.M., na Ukrainę i do Czeczenii.
Staramy się również pomagać potrzebującym w Polsce. Podczas ostatniego balu Arkonii przeprowadziliśmy aukcję obrazów na rzecz domu dziecka, pomagamy w aukcjach i zbiórkach funduszy na rzecz szkoły Przymierza Rodzin.
Nasz patriotyzm rozumiemy różnie. Są wśród nas konserwatyści, liberałowie, chadecy i wielu takich, którzy jeszcze nie znaleźli jednego słowa, którym mogliby opisać swoją postawę. Staramy się jednak, aby w imię wzajemnej przyjaźni Korporacja pozostała apolityczna. Dlatego czynnych Arkonów obowiązuje zakaz należenia do partii i organizacji politycznych oraz występowania na wiecach i demonstracjach w insygniach korporacyjnych. Podczas obrad Koła nie poruszamy tematów religijnych i politycznych. Wierzymy, że dzięki temu unikniemy powstawania między nami niepotrzebnych i często pozornych sporów.

---

>> Ideologia Arkonii
>> Statut Arkonii
 
 

Aktualnoťci | Plan spotkań | Czym jest Arkonia? | Historia | Podstawy
Słownik| Inne korporacje | Linki i sznurki
   
Przeszukaj witrynę A! Przeszukaj WWW
admin